مدیریت انتشار پست های اینستاگرام

ثبات و پایداری فعالیت ها در شبکه‌های اجتماعی یکی از عوامل اصلی رشد مخاطبین و افزایش اثربخشی است. با استفاده از ابزار انتشار داروگ میتوان فعالیت های خود را در شبکه‌های اجتماعی منظم کرده و کاربران وفادار و علاقه مند به برند ایجاد کرد.

با برنامه ریزی پست های اینستاگرام در وقت خود صرفه جویی کنید

ویژگی های بخش انتشار

زمان بندی و برنامه ریزی ارسال محتوا به صورت یکپارچه در یک تقویم و برای همه کانال ها

اطمینان از کیفیت پیام های ارسالی با مدیریت بر تولید و انتشار محتوا با استفاده از جریان تایید

امکان ایجاد و دسته بندی کمپین های مختلف برای تحلیل و ارزیابی در بخش های دیگر

امکان ایجاد و ذخیره سازی پیام های پیش ساخته و قابل ویرایش